* "И.Н.А.-Трейдинг" ООД счита за своя първостепенна задача да опази по възможно най-сигурен начин поверителността на получената от вас лична и бизнес информация. Поради интензивното развитие на Интернет и всички видове услуги онлайн, се предизвиква допълнителна тревога за потребителите по отношение на предоставената информация. Уверяваме Ви, че във всяка от нашите Интернет дейности ние винаги имаме предвид ангажимент за поверителност.

 * Ние неизменно предприемаме всички необходими мерки, за да защитим всяка поверителна информация, докато вие сте с нас онлайн. Взети са строги мерки за защита и на предоставената ни за архив/съхранение лична или бизнес информация.

 * Не предоставяме никаква лична или бизнес информация на трети лица или фирми, без вашата изрична молба и разрешение.

"И.Н.А.-Трейдинг" ООД уведомява потенциалните си клиенти, че:

 1. "И.Н.А.-Трейдинг" ООД не носи никаква отговорност за предприети от съответния производител изменения в технологичните функции и/или техническите характеристики на обявените в сайта стоки и технически изделия вкл. добавяне на нови функции, отнемане на съществували функции, както и за каквито и да било други промени в техническите характеристики на обявените стоки и изделия, извършени от производителя спрямо определен момент от периода на производството на съответната стока или техническо изделие;

 2. "И.Н.А.-Трейдинг" ООД не носи никаква отговорност за конкретни технологични решения на съответния производител, касаещи обявените в сайта стоки и технически изделия вкл. инженерни, технически и софтуерни решения, както и за решения на производителя, относими към дизайна и външния вид на съответните стоки и изделия вкл. цвят, мирис, вкус, общ външен вид, естетически характеристики /красиви или грозни/, обем, обща полезност и др.т.;

 3. Обявените от "И.Н.А.-Трейдинг" ООД цени, технологични функции и технически характеристики на обявените стоки и технически изделия, които са или биха могли да бъдат предмет на продажба, имат единствено информационно значение, не обвързват по никакъв начин "И.Н.А.-Трейдинг" ООД, подлежат на промяна във всеки един момент от "И.Н.А.-Трейдинг" ООД и/или от производителя и нямат за предназначение да влияят по никакъв начин върху вземането на едни или други конкретни икономически и/или финансови решения от потенциалните ни клиенти.

Всички цени в онлайн магазина са крайни с начислен ДДС.