Меню
Количка

Условия за ползване

Общи условия за покупко-продажба през електронен магазин www.e-inatading.com.

 Този ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (www.e-inatading.com) с всички изображения, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”) са собственост на:

И.Н.А. - Трейдинг ООД, ЕИК: 831903852, "И.Н.А. - Трейдинг" ООД, гр. София - 1766, ул. “Околовръстен път” № 253.

Целта на настоящите общи условия е да фиксира отношенията между И.Н.А. - Трейдинг ООД (занапред наричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани „Клиенти“), които искат да закупят продукти, предлагани в онлайн пространството от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН (www.e-inatading.com)

I Общи разпоредби

1.1 Информация, изисквана от Закона за защита на потребители, закона за електронна търговия и директивите на Европейския съюз за продажба на продукти в интернет.

Търговско наименование на търговеца: И.Н.А. - Трейдинг ООД.

Седалище и адрес на управление: гр. София - 1766, ул. “Околовръстен път” № 253,

тел. +359 2 974 52 40

ЕИК:  831903852

Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:

Ø  Комисия за защита на личните данни.

Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

е-mail: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН: www.cpdp.bg

Ø  Комисия за защита на потребителите.

Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН: www.kzp.bg

При възникване на спор, свързан с онлайн покупка можете да ползвате сайта на ОРС. (https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage)

1.2. Електронния магазин е достъпен на адрес в интернет: www.e-inatading.com и чрез него клиентите могат да закупуват и получават услуги, свързани с доставка на продукти, които се предлагат в електронния магазин.

1.3. Чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, клиентите могат да получават информация за нови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организираните от търговеца промоции.

1.4. Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от клиентите продукти, според предвидените в закона рамки, като гарантира правата на потребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговско право.

1.5. Търговецът използва услугите на трета страна, в случая куриерски компании, за доставката на закупените продукти от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН до клиента. Цената за доставка се определя изрично и отделно от цената на стоките, като при процеса на поръчка на продукти, клиента получава информация за размера на сумата за доставка, определена според ценовата тарифа на куриерската служба, и ще бъде заплатена на куриерската фирма.

II Поръчка, доставка и документи при поръчка.

2.1. За да осъществи поръчка на продукти, предлагани от ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН , всеки един клиент избира продукти и количество продукти, които иска да поръча. След това въвежда своите данни, посочва дали желае издаването на данъчна фактура, както и въвежда адрес за доставка на поръчаните продукти.

2.2. При осъществяването на поръчка, клиентът трябва да се съгласи с настоящите общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да се завърши процеса на поръчка на продукти. Със съгласяването си да спазва настоящите Общи условия, клиента потвърждава, че се е запознал с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.

2.3. При попълване на данните за поръчка на продукти, клиентът се задължава да въвежда точни, актуални и коректни данни за доставка – имена, адрес, начини за обратна връзка. При предоставяне на некоректни или неверни данни, същият може да загуби правото си да получи продукта.

2.4. Електронният адрес (e-mail) и телефон, предоставени от клиента по време на поръчката, ще се използват като основен канал за комуникация и размяна на електронни документи между търговеца и клиента.

2.5. Всеки един клиент може да променя детайлите по направена поръчка само ако заяви това чрез електронно съобщение или телефонен разговор, от предоставените такива по времена поръчката. Заявки за промяна на поръчка, които са направени от различни от предоставените начини за контакти (e-mail адрес или телефон) по време на поръчката, няма да се приемат.

2.6. След коректното въвеждане на данните, клиентът следва да изпрати поръчката за изпълнение към търговеца. При потвърждение на поръчката, клиентът ще получи на предварително посочения електронен адрес информация за направената от него поръчка.

2.7. Поръчаните артикули се доставят, използвайки услугите на куриерска компания

2.8. Поръчаните артикули се доставят в рамките на 1-3 работни дни.

2.9.Ако търговецът не може да изпълни дадена поръчка поради факта, че не разполага с поръчаните стоки на склад, той е длъжен да уведоми за това Клиента.

III Защита на потребителите

3.1. Всички условия и разпоредби на този раздел, както и общите условия, се прилагат само спрямо физически или юридически лица, за които може да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.

3.2. Основните характеристики на продуктите, които се предлагат чрез ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, са описани на страницата на съответния продукт.

3.3. Цените на продуктите, обявени в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН са крайни, в български лева (BGN), с включен ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.

3.4. Пощенските и куриерските разходи за доставка на продуктите не са включени в цената на продуктите, обявени на съответната страница, а се изчисляват и налагат допълнително. Техният размер се предоставя като информация при процеса на поръчката, преди тя да бъде изпратена за обработка от търговеца. Клиентът има възможност да се запознае с нея по време на изготвяне на поръчката, като преди да я изпрати за обработка от търговеца, му се визуализират всички разходи, които следва да направи, за да получи продуктите, обект на неговата поръчка.

3.5. Информацията, предоставяна на клиентите е актуална към момента на визуализирането ѝ в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, преди и по време на извършване на поръчка.

3.6. Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните продукти в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

IV Отказ от стока

4.1 Клиентът има право да се откаже от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаването им, в случай че тя не е използвана, не е нарушена целостта на опаковката ѝ и е във вида, в който е била получена първоначално от клиента, в съответствие с условията по чл. 55 от ЗЗП.

4.2 При констатация на дефектен продукт до 24 ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, търговецът се ангажира той да бъде подменен с нов, съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от клиента стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която клиентът е упражнил правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид и опаковката на стоката, от-ремонтирането на стоката се поема от клиента.

4.3 Транспортните и други разходи по получаване на стоката са за сметка на клиента. При несъответствие на стоката с характеристиките, посочени на страницата в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи, заплатени от клиента за получаване на стоката, съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП, в срок от 14 дни, считано от датата на получаване на стоката и при условие на ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.

4.4 Продукти могат да се върнат единствено на адрес гр. София - 1766, ул. “Околовръстен път” № 253

4.5. Клиентът се задължава да съхранява получените продукти с грижата на добър стопанин, да съхранява оригиналната опаковка за целия срок на гаранцията и периода на възможност за връщане на стоката.

V Други условия

5.1. Търговецът доставя и предава стоката на клиента в определените срокове.

5.2. Клиентът трябва да прегледа всички продукти, които се съдържат в доставката, в момента на нейното получаване. Ако един или няколко от продуктите не отговаря на изискванията и техническите характеристики, клиентът трябва да уведоми за това търговеца незабавно.

5.3. Търговецът гарантира и предприема мерки за опазване на личните данни на клиента според Закона за защита на личните данни.

5.4. Клиентът се съгласява търговецът да обработва личните му данни само за целите на направените поръчки. Търговецът няма право да предоставя тези данни на трети лица, без да е установено разпореждане от компетентен орган на Република България.

5.5. Клиентът, осъществявайки поръчка в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, се съгласява да получава търговски съобщения от търговеца за бъдещи маркетинг цели и кампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да ги третира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.

5.6. Настоящите общи условия са видими постоянно на адрес в интернет: www.e-inatading.com и могат да бъдат изменяни от търговеца, без той да е задължен да уведомява предварително за това.

5.7. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на поръчката, направена от клиента.

5.8. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на условията на поръчки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, двете страни първо се допитват до Медиаторски съд към Търговско-промишлена палата на Република България, а след това и до Комисията за защита на потребителите. При не постигане на съгласие пред Медиаторски съд, се прилагат законите на Република България пред съответния компетентен орган по адрес и седалище на търговеца.